A A A

Lokalna Grupa Działania

"Trakt Piastów"

fot. M. Szrajbrowski

Aktualności

Kolejne dofinansowanie dla LGD

23 listopada 2021 r. podpisano umowę na projekt współpracy SZLAKIEM UKRYTYCH SKARBÓW

10 listopada 2021 r. odbyła się Sesja Rady Miejskiej Trzemeszna

Dodatkowe środki dla LGD

W związku z wydłużeniem okresu programowania o 2 lata budżet LGD zwiększył się o 1 057 280 EURO.

Informacje dla wnioskodawców

Klauzule informacyjne RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych...

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu

Przekazujemy wzór dokumentu: Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/ Informacji po realizacji operacji oraz informacja pomocnicza przy wypełnianiu dokumentu dla operacji w ramach poddziałania 19.2.

Zmiana przepisów dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców

Informujemy, że 6 lutego 2018 r. została opublikowana ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 311).

Zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014- 2020

Zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014- 2020 

PORTAL OGŁOSZEŃ ARIMR DLA WNIOSKODAWCÓW

W celu zapewnienia Wnioskodawcom / Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z  obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, od dnia 18 marca 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła specjalny portal, na którym...

Kalendarz wydarzeń

18.10.2021

Wizyta w Finlandii

15.10.2021

DORADZTWO

26.05.2021

Konsultacje LSR

21.05.2021

DORADZTWO

06.04.2021

Ruszają zapisy !

03.03.2021

Pierwszy wniosek u nas !

03.03.2021

Uwaga !!

19.02.2021

Szkolenie

17.02.2021

Ogłoszenie 15/2021

28.05.2020

Ogłoszenie 14/2020

15.11.2019

Ogłoszenie 13/2019

15.11.2019

Ogłoszenie 12/2019

23.04.2019

Szkolenie

16.02.2018

23.11.2017

Biuro LGD nieczynne

16.11.2017

Informacja - Biuro LGD nieczynne

30.08.2017

Posiedzenie Rady 30-08-2017

27.08.2017

XIX Wojewódzko-Archidiecezjalne Dożynki Wielkopolskie

26.08.2017

Dożynki Gminne Łubowo

Zobacz wszystkie

Nabory wniosków

Mapy LGD Trakt Piastów

Poniżej można zapoznać się z mapami obszaru LGD "Trakt Piastów". Jedna mapa przygotowana jest warstwowo, co oznacza możliwość zapoznania się tylko z wybraną kategorią np. ścieżki rowerowe, obszary wodne i.t.p. Druga mapa (interaktywna) wskazuje wykorzystanie środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na obszarze LGD "Trakt Piastów".

Zarząd LGD

Andrzej Łozowski

Prezes Zarządu

Maria Anna Suplicka

Wiceprezes Zarządu

Ireneusz Antkowiak

Wiceprezes Zarządu

Artur Hańczak

Członek Zarządu

Bogdan Kemnitz

Członek Zarządu

Szymon Matysek

Członek Zarządu

Adam Serwatka

Członek Zarządu

Marcin Wojtkowiak

Członek Zarządu

Tomasz Zwoliński

Członek Zarządu

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na obszarze LGD „Trakt Piastów”.

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas