A A A

Wsparcie przygotowawcze

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn. Wsparcie przygotowawcze współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach działania Wsparcie da rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego PROW 2014 – 2020. Operacja ma na celu realizację Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR. Wynikiem operacji będzie podniesienie kompetencji podmiotów zaangażowanych w LSR i społeczności lokalnych, oraz wypracowanie mechanizmów współpracy i włączania lokalnych społeczności w celu przygotowania i wdrożenia LSR.

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas