A A A

Działaj lokalnie

Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów” od początku swojego istnienia wspiera aktywność społeczną. Przy współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce od 2020 jesteśmy Ośrodkiem Działaj Lokalnie dzięki czemu realizujemy ogólnopolski program Działaj Lokalnie.. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie społeczeństwa zdolnego do samoorganizacji i współpracy przy zaspokajaniu wspólnych potrzeb. Dzięki programowi możemy co roku wspierać organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, stowarzyszenia zwykłe oraz instytucje publiczne.

W ramach konkursów grantowych przyznajemy dofinansowanie lokalnym organizacjom oraz inicjatywom obywatelskim, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego.

Więcej o programie Działaj Lokalnie na www.dzialajlokalnie.pl

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas