A A A

Lokalna Grupa Działania

"Trakt Piastów" Więcej

Kalendarz wydarzeń

16.02.2018

23.11.2017

Biuro LGD nieczynne

16.11.2017

Informacja - Biuro LGD nieczynne

30.08.2017

Posiedzenie Rady 30-08-2017

27.08.2017

XIX Wojewódzko-Archidiecezjalne Dożynki Wielkopolskie

26.08.2017

Dożynki Gminne Łubowo

Zobacz wszystkie

Nabory wniosków

Nabór nr 10/2018 został anulowany -

W uzgodnieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego informujemy, iż anulujemy ogłoszenie o naborze wniosków nr 10/2018.

Informacje dla wnioskodawców

Klauzule informacyjne RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych...

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu

Przekazujemy wzór dokumentu: Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/ Informacji po realizacji operacji oraz informacja pomocnicza przy wypełnianiu dokumentu dla operacji w ramach poddziałania 19.2.

Zmiana przepisów dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców

Informujemy, że 6 lutego 2018 r. została opublikowana ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 311).

Zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014- 2020

Zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014- 2020 

PORTAL OGŁOSZEŃ ARIMR DLA WNIOSKODAWCÓW

W celu zapewnienia Wnioskodawcom / Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z  obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, od dnia 18 marca 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła specjalny portal, na którym...

Aktualności

Posiedzenie odwoławcze Rady Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”

W dniu 29 października 2018r. w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Łubowie odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania...

Nabór 10/2018 ANULOWANY

W uzgodnieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego informujemy, iż anulujemy ogłoszenie o naborze...

Możliwość zgłoszenia propozycji zmian i uwag do LSR

W związku z planowaną aktualizacją , przypominamy o  możliwości składania propozycji zmian i uwag do Lokalnej Strategii Rozwoju.

Mapa LGD Trakt Piastów

Mapa przygotowana jest warstwowo, co oznacza możliwość zapoznania się tylko z wybraną kategorią np. ścieżki rowerowe, obszary wodne i.t.p.

Zarząd LGD

Bogdan Kemnitz

Prezes Zarządu

Andrzej Łozowski

Wiceprezes Zarządu

Dorota Nowacka

Członek Zarządu

Janusz Kamiński

Członek Zarządu

Włodzimierz Leman

Członek Zarządu

Szymon Matysek

Członek Zarządu

Adam Serwatka

Członek Zarządu

Jacek Sommerfeld

Członek Zarządu

Tomasz Zwoliński

Członek Zarządu

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na obszarze LGD „Trakt Piastów”.

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas