A A A

Lokalna Grupa Działania

"Trakt Piastów"

Kalendarz wydarzeń

Nabory wniosków

Ogłoszenie nr 6/2018 -

Przedsięwzięcie 1.1.1. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej lub turystycznej lub kulturalnej obszaru

Ogłoszenie nr 7/2018 -

Przedsięwzięcie 1.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej.

Ogłoszenie nr 8/2018 -

Przedsięwzięcie 1.3.1 Tworzenie działalności gospodarczej związanej z opieką nad małymi dziećmi lub osobami starszymi.

Informacje dla wnioskodawców

Kody ID gmin

Udostępniamy kody identyfikacyjne gmin obszaru LGD "Trakt Piastów", celem umieszczenia ich w dokumentach aplikacyjnych.

Aktualizacja LSR 2016-2023

Dla zapewnienia oddolnego charakteru LSR, wykorzystano zróżnicowane metody i narzędzia partycypacji społecznej, aby wynik przeprowadzonych badań, przygotowanie i realizacja strategii oraz monitorowanie i bieżąca jej aktualizacja były przeprowadzone rzetelnie...

Nowe formularze wniosków

W związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej...

Aktualizacja instrukcji wniosku o przyznanie pomocy

1 grudnia 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonała aktualizacji instrukcji wypełniania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez...

Zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014- 2020

Zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014- 2020 

PORTAL OGŁOSZEŃ ARIMR DLA WNIOSKODAWCÓW

W celu zapewnienia Wnioskodawcom / Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z  obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, od dnia 18 marca 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła specjalny portal, na którym...

Aktualności

Ostatni dzień naborów wniosków

Jeszcze do godziny 15.00 można składać w dniu dzisiejszym  (22.01.2018) wnioski o przyznanie pomocy w naborach...

Konkurs wspierający inicjatywy mieszkańców sołectw

Samorządowy program „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013–2020”, na rzecz rozwoju miejscowości.

Mapa LGD Trakt Piastów

Mapa przygotowana jest warstwowo, co oznacza możliwość zapoznania się tylko z wybraną kategorią np. ścieżki rowerowe, obszary wodne i.t.p.

Zarząd LGD

Bogdan Kemnitz

Prezes Zarządu

Andrzej Łozowski

Wiceprezes Zarządu

Dorota Nowacka

Członek Zarządu

Janusz Kamiński

Członek Zarządu

Włodzimierz Leman

Członek Zarządu

Szymon Matysek

Członek Zarządu

Adam Serwatka

Członek Zarządu

Jacek Sommerfeld

Członek Zarządu

Tomasz Zwoliński

Członek Zarządu

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania “Trakt Piastów”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas