A A A

Lokalna Grupa Działania

"Trakt Piastów" Więcej

Kalendarz wydarzeń

Nabory wniosków

Ogłoszenie nr 2/2018/G -

Przedsięwzięcie 2.1.1 Integracja społeczności - organizacja działań kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych, również z wykorzystaniem świetlic wiejskich.

Ogłoszenia nr 3/2018/G -

Przedsięwzięcie 2.2.2 Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Informacje dla wnioskodawców

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu

Przekazujemy wzór dokumentu: Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/ Informacji po realizacji operacji oraz informacja pomocnicza przy wypełnianiu dokumentu dla operacji w ramach poddziałania 19.2.

Zmiana przepisów dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców

Informujemy, że 6 lutego 2018 r. została opublikowana ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 311).

Zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014- 2020

Zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014- 2020 

PORTAL OGŁOSZEŃ ARIMR DLA WNIOSKODAWCÓW

W celu zapewnienia Wnioskodawcom / Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z  obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, od dnia 18 marca 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła specjalny portal, na którym...

Aktualności

Szkolenie w ramach konkursów grantowych

Szkolenie przed naborami wniosków w ramach konkursów grantowych zostało przeprowadzone w dniu 24-04-2018 r, w Łubowie.

Mapa LGD Trakt Piastów

Mapa przygotowana jest warstwowo, co oznacza możliwość zapoznania się tylko z wybraną kategorią np. ścieżki rowerowe, obszary wodne i.t.p.

Zarząd LGD

Bogdan Kemnitz

Prezes Zarządu

Andrzej Łozowski

Wiceprezes Zarządu

Dorota Nowacka

Członek Zarządu

Janusz Kamiński

Członek Zarządu

Włodzimierz Leman

Członek Zarządu

Szymon Matysek

Członek Zarządu

Adam Serwatka

Członek Zarządu

Jacek Sommerfeld

Członek Zarządu

Tomasz Zwoliński

Członek Zarządu

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania “Trakt Piastów”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas