A A A

Otwarcie Centrum Edukacji Regionalnej

Nowe KGW - spotkanie

Na spotkaniu zorganizowanym przez LGD TP w dniu 13-12-2018 r. skierowanym do mieszkańców obszaru w zakresie omówienia...

Szkolenie przed naborem wniosków na rozwijanie działalności gospodarczej

Zapraszamy na szkolenie przed naborem wniosków na rozwijanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie NR 11/2019

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięcia 1.2.2 Rozwijanie działalności gospodarczej

Aktualizacja LSR 2018 - kolejny etap

W związku z pracami nad Lokalną Strategią Rozwoju, zapraszamy do udziału w kolejnym etapie jej aktualizacji.

Rejestracja KGW w ARiMR - szkolenie

Zapraszamy na szkolenie przedstawiające zasady rejestracji Kół Gospodyń Wiejskich oraz możliwości ubiegania się o dofinansowanie...

Zaproszenie do udziału w projekcie pt. „Mam pracę! (...)

Wielkopolski Instytut Jakości Sp. z o.o.w partnerstwie z Take Capital Group s.c. Dorota Cuper Joanna Tomczak oraz firmą Korrelat...

Posiedzenie odwoławcze Rady Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”

W dniu 29 października 2018r. w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Łubowie odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania...

Nabór 10/2018 ANULOWANY

W uzgodnieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego informujemy, iż anulujemy ogłoszenie o naborze...

Możliwość zgłoszenia propozycji zmian i uwag do LSR

W związku z planowaną aktualizacją , przypominamy o  możliwości składania propozycji zmian i uwag do Lokalnej Strategii Rozwoju.

Granty na komponent współpracy ponadnarodowej

„Międzynarodowa współpraca się opłaca”. Granty na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów...

Ogłoszenie Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,

Dyrektor Generalny  Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Wydział Rozwoju Rynków Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniuo...

Małe Granty Stowarzyszenia EKO-UNIA

Zapraszamy do aplikowania o kolejne Małe Granty Stowarzyszenia EKO-UNIA.

Dożynki Sadownicze Kostrzyn 2018 - ODWOŁANE

INFORMUJEMY, iż z przyczyn niezależnych Dożynki Sadownicze zaplanowane na 28-10-2018 r. zostają odwołane.

ZMIANA - Szkolenie przed naborem wniosków na rozwój działalności gospodarczej

Zapraszamy na szkolenia przed naborem wniosków na rozwój działalności gospodarczej.
ZMIANA - spotkania/szkolenia odbędą sie...

Ogłoszenie o naborze 10/2018 rozwój działalności gospodarczej

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach rozwoju dzialalności gospodarczej.

Wyniki naboru wniosków ogłoszenia 9/2019

Rada LGD dokonała wyboru Beneficjentów wnioskujących o przyznanie pomocy na podjęcie działalnosci gospodarczej.

Posiedzenie organu decyzyjnego LGD

W dniu 03-10-2018 r. spotkała się Rada LGD w celu oceny i wyboru Beneficjentów, w ramach przedsięwzięcia...

Spotkanie beneficjentów

We wtorek 25 września br. w biurze LGD odbyło się spotkanie benefijentów w ramach przedsięwzięcia "Podejmowanie...

Aktywne Sołectwo LGD - Łopienno

15 września 2018 r. odbyło się wydarzenie integracyjne w ramach konkursu Aktywne Sołectwa LGD.Na zaproszenie sołectwa Łopienno...

„Dni Kleszczewa – pożegnanie lata 2018”

W dniu 8 września br. w Tucznie, w ramach „Dni Kleszczewa – pożegnanie lata 2018”, Lokalna Grupa Działania...

Aktywne Sołectwa LGD zapraszają

Warsztaty pieczenia chleba w sołectwie Trzek odbędą się 4 września br.

Dożynki Gminne - Łubowo 2018 w Dziekanowicach

Dożynki Gminne Łubowo 2018 w Dziekanowicach rozpoczęły się w niedzielę 26 sierpnia o godz. 14.00 mszą św. w drewnianym...

Szkolenie z pisania projektu w Regionalnym Konkursie Grantowym programu Równać Szanse

16 sierpnia ruszył Regionalny Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse, aby ułatwić proces ubiegania się o dotację, Polska...

Dożynki Wielkopolskie 2018

LGD promowała zasoby obszaru i informowała o możliwościach pozyskiwania środków w ramach LSR.

Dożynki Gminne - Swarzędz 2018

Dożynki Gminne - Swarzędz 2018 odbyły się 25 sierpnia 2018 r.

Nabór 9/2018 zakończony

W piątek 24 sierpnia zakończył się nabór wniosków na przedsięwzięcie "Podejmowanie działalności gospodarczej". Wpłynęły 23...

Otwarcie Centrum Edukacji Regionalnej

W piątek 24 sierpnia 2018 r. Dyrektor biura Małgorzata Blok na zaproszenie Zarządu Stowarzyszenia „Kasztelania Ostrowska” wzięła...

Doradztwo indywidualne dla potencjalnych Beneficjentów

Świadczymy bezpłatne doradztwo indywidualne dla potencjalnych Beneficjentów przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy na...

Interpretacja ARiMR w sprawie dokumentowania miejsca zamieszkania.

W załaczeniu przedstawiamy interpretację ARiMR w sprawie dokumentowania miejsca zamieszkania przez składających wnioski o przyznanie...

Interpretacja ARiMR ws. "ulgi na start"

W załaczeniu przedstawiamy interpretację ARiMR w sprawie "ulgi na start"

Szkolenie przed naborem wniosków o przyznanie pomocy

24 lipca br, w Domu Kultury w Łubowie, przeprowadzono szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w ramach podejmowania...

LGD

Międzynarodowy projekt pt. Aktywność - natura i przedsiębiorczość.
W dniach 5 – 9 lipca br członkinie Lokalnej Grupie...

Bezpłatne spotkanie informacyjne/szkolenie - wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów"zaprasza na bezpłatne...

Ogłoszenie o naborze wniosków

Przedsięwzięcie 1.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

Walne Zebranie Członków LGD

25 czerwca o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej w Piekarach (gm. Gniezno) odbyło się Walne Zebranie Członków LGD "Trakt...

Walne Zgromadzenie Członków

Dzisiaj, 25-06-2018 r., od. godz. 17:00, w sali wiejskiej w Piekarach, gm. Gniezno spotykają się Członkowie LGD "Trakt Piastów".

Wyniki konkursów grantowych

Zapraszamy do zapoznania sie z wynikami konkursów grantowych.

Zapraszamy na Noc Kupały i Zlot Słowian

Afisz

"Rowerem przez historię"

W Kleszczewie spotkali się przedstawiciele gminy Łubowo, Kostrzyn, LGD „Trakt Piastów”, LGD „Z nami Warto”, LGD...

Planujemy ogłoszenie naboru wniosków

W miesiącu czerwcu planujemy ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy.

„E-urzędy w powiatach poznańskim i gnieźnieńskim”

LGD "Trakt Piastów" jest partnerem w projekcie "E-urzędy w powiatach poznańskim i gnieźnieńskim".

Nabory w konkursach grantowych zakończone.

W dniu dzisiejszym, o godzinie 15:00 zakończylismy nabory wniosków.

Wizyta przedstawicieli Rieska Leader

W dniach 18 – 22.04.2018 r. delegacja fińska odbyła serię oficjalnych spotkań z przedstawicielami sektora publicznego, społecznego...

III Forum Kobiet Lokalnych Grup Działania za nami

W dniach 20-21 kwietnia odbył się III Forum Kobiet Lokalnych Grup Działania.

Szkolenie w ramach konkursów grantowych

Szkolenie przed naborami wniosków w ramach konkursów grantowych zostało przeprowadzone w dniu 24-04-2018 r, w Łubowie.

III Forum Kobiet LGD

Zapraszamy do udziału w III Forum Kobiet Lokalnych Grup Działania.

Podpisanie Umów w konkursie Aktywne Sołectwa LGD

W świetlicy wiejskiej w Gorzuchowie (gm. Kłecko) odbyło się podpisanie umów w ramach programu Aktywne Sołectwa LGD 2018.

„Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”

VI edycja konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. 

Zapraszamy na szkolenie przed naborami grantów

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami uzyskania dofinansowania w ramach projektów grantowych podczas spotkania organizowanego...

Wyniki konkursu Aktywne Sołectwa LGD 2018

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu Aktywne Sołectwa LGD 2018.

Życzenia Świąteczne

„Europa przy Wielkopolskim Stole Wielkanocnym”

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z wizyty studyjnej w Brukseli.

Wielkopolska Wielkanoc w Parlamencie Europejskim

Samorząd Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Posłem do Parlamentu Europejskiego Andrzejem Grzybem w dniach od 25...

Konkurs dla sołectw

Właśnie ruszyła VI edycja otwartego konkursu ofert  „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”. 

Wyniki naborów wniosków o przyznanie pomocy

Rada LGD dokonała oceny wniosków i wyboru Beneficjentów.

Spotkanie organizacyjne w Urzędzie Marszałkowskim.

Aktywne Sołectwa LGD 2018

W dniu 20 lutego br. w świetlicy wiejskiej w Uzarzewie odbyło się spotkanie informacyjne w ramach Konkursu Aktywne Sołectwa LGD...

Spotkanie refleksyjne

W dniu 21 lutego br. w świetlicy wiejskiej w Wierzycach odbyło się spotkanie refleksyjne.

Aktywne Sołectwa LGD 2018 - szkolenie

Zapraszamy na szkolenie z wypełniania wniosku oraz prezentację Dobre Praktyk z poprzednich edycji Konkursu.

Spotkanie refleksyjne

Spotkanie dotyczy realizacji LSR oraz działań LGD "Trakt Piastów"

Konkurs Aktywne Sołectwa LGD 2018

Już dzisiaj ruszamy z Konkursem Aktywne Sołectwa LGD 2018!

Informacja dot. współfinansowania kosztów kwalifikowalnych dla organizacji pozarządowych.

Ogrody Japońskie

Zachęcamy do wysłuchania audycji radiowej, podczas której p. Elżbieta Konopińska - członek LGD opowiadała o Ogrodach...

Ogłoszenie konkursu „Aktywne Sołectwa LGD 2018”.

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Konkursu Aktywne Sołectwa LGD

Zmiana przepisów dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców

Informujemy, że 6 lutego 2018 r. została opublikowana ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach...

Kasztelania Ostrowska zaprasza

Tematem warsztatów będzie kosmetyka naturalna.

Uwaga Beneficjenci podejmujący działalność gospodarczą

Przekazujemy, informację o konieczności przedstawiania dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, w przypadku gdy...

Kasztelania Ostrowska zaprasza

Spotkanie dotyczące zastosowania "sklepowych" ziół.

Szkolenie Rady i pracowników LGD

Realizacja Planu Szkoleń w dniu 24-01-2018 r, w siedzibie LGD "Trakt Piastów" odbyło się szkolenie członków organu...

Posiedzenie Rady LGD

W dniu 24-01-2018 r, w siedzibie LGD "Tralt Piastów" odbyło się posiedzenie organu decyzyjnego LGD

Ostatni dzień naborów wniosków

Jeszcze do godziny 15.00 można składać w dniu dzisiejszym  (22.01.2018) wnioski o przyznanie pomocy w naborach...

Konkurs wspierający inicjatywy mieszkańców sołectw

Samorządowy program „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013–2020”, na rzecz rozwoju miejscowości.

PORTAL OGŁOSZEŃ ARIMR DLA WNIOSKODAWCÓW

W celu zapewnienia Wnioskodawcom / Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z  obowiązku wyboru oferty w trybie...

Umowy grantowe podpisane

Dnia 21 grudnia 2017 r. o godz. 9:00, w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kleszczewie podpisane zostały umowy...

Ogłoszenie o naborze wniosków 8/2018

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów” informuje o możliwości składania wniosków...

Ogłoszenie o naborze wniosków 7/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów” informuje o możliwości składania wniosków...

Ogłoszenie o naborze wniosków 6/2018

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów” informuje o możliwości składania wniosków...

Szkolenie przed ogłoszeniem naboru wniosków w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1

Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu przed naborem wniosków w zakresie Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej...

Szkolenie związane z naborami wniosków w ramach podejmowania działalności gospodarczej

W związku z planowanymi naborami wniosków o przyznanie pomocy, zapraszamy na szkolenie, realizujące Plan Komunikacji.

Aktualizacja instrukcji wniosku o przyznanie pomocy

1 grudnia 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonała aktualizacji instrukcji wypełniania wniosków...

Gala konkursu AS LGD 2017

28 listopada br. podsumowaliśmy konkurs Aktywne Sołectwa LGD 2017

Biuro LGD nieczynne

W dniu 23.11.2017r. w godz. 10.45-13.00 biuro LGD będzie nieczynne.

Ogłoszenie o naborze pracownika

Zarząd LGD "Trakt Piastów ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty ds. koordynacji projektów

Informacja - Biuro LGD nieczynne

W dniu 16-11-2017 biuro LGD nieczynne w godz. 12:00 do 15:00 z przyczyn niezależnych.

Zaproszenie na Dożynki Sadownicze

Pierwsze Dożynki Sadownicze LGD związane z promocją idei Jabłka Wielkopolskiego odbędą się w gminie Kostrzyn.

Informacja o pracy biura LGD

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż biuro LGD w dniu 2 maja br. będzie nieczynne.

Społeczne konsultacje dot. aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne dotyczące aktualizacji LSR 2016-2023.

Nowe formularze wniosków

W związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10...

Posiedzenie Rady 30-08-2017

XIX Wojewódzko-Archidiecezjalne Dożynki Wielkopolskie

XIX Wojewódzko-Archidiecezjalne Dożynki Wielkopolskie

Dożynki Gminne Łubowo

Dożynki Gminne Łubowo

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas