A A A

Procedury

Wybór projektów  do realizacji odbywa się w oparciu o przyjęte przez zarząd LGD procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR. Przed przystąpieniem do ubiegania się o środki w ramach LSR należy zapoznać się z obwiązującymi procedurami.

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas