A A A

Posiedzenie Zarządu LGD

6 czerwca 2024 r. o godzinie 9:00 odbyło się Posiedzenie Zarządu w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy Łubowo.

Na posiedzeniu członkowie podjęli uchwały w sprawie:

- przyjęcia protokołu z posiedzenia stacjonarnego Zarządu z dnia 15.02.2024 r.  oraz obiegowego w dniach 28.02.2024 r., 21.03.2024 r., 12.04.2024 r., 29.04.2024 r.;

- przedstawienia sprawozdania merytorycznego za 2023 rok;

- ustanowienia nowego symbolu graficznego (logo) LGD „Trakt Piastów”;

- utraty członkostwa w Lokalnej Grupie Działania „Trakt Piastów”;

- przesunięcia pracownika na inne stanowisko pracy;

- wyboru członków lokalnej komisji grantowej  przy LGD „Trakt Piastów” – Ośrodku Działaj Lokalnie realizującym lokalny konkurs grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie”.

Omówione zostały też sprawy bieżące.

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas