A A A

Kampania informacyjna

Projekt współpracy "Alarm Pszczół w Interesie Społecznym" (APIS), który realizujemy wraz z LGD "Okno Południowej Wielkopolski" oraz Stowarzyszeniem Wrota Wielkopolski to przedsięwzięcie edukacyjne o złożonym charakterze, które ma m.in. na celu promocję pszczół i pszczelarstwa oraz informowanie o zakresie ochrony i znaczeniu pszczół dla człowieka.

Mając na uwadze, jak ważne jest edukowanie o znaczeniu pszczół dla człowieka, przedstawiamy ciekawostki i informacje, które miejmy nadzieję utrwalą się w pamięci odbiorców. A to wszystko dla wspólnego dobra, bo pszczoły to życie.

W prezentacji wykorzystano fotografie laureatów konkursów fotograficznych „Pszczoły i pszczelarstwo w naszym regionie” przeprowadzonych przez partnerów w ramach projektu współpracy APIS.

Prezentacja dostępna jest również na naszym facebooku https://www.facebook.com/reel/365877672495963


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Projekt współpracy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania; Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas