A A A

Wizyta w Hiszpanii

W dniach 9-13 października przedstawiciele LGD „Trakt Piastów” brali udział w wyjeździe studyjnym do regionu Galicja w Hiszpanii.

Wyjazd zorganizowany został w ramach projektu współpracy APIS „Alarm Pszczół w Interesie Społecznym”.

Program wyjazdu obejmował m.in.: wizytę w muzeum miodu w Valaduoro, spotkanie z lokalną grupą działania Asociacion de Desenvolvemento Rural Montes e Vales Orientais, wizytę w muzeum etnograficznym w Auga, spotkanie z władzami lokalnym w Laourenza, połączone z wizytą w lokalnym muzeum fasoli, jako produktu regionalnego, spotkanie z LGD Casa do Concello – Planta Baixa, wizytę i dyskusję w Żywym Muzeum Miodu w Portodemouros, a także wizyty w pasiekach i rozmowy z pszczelarzami.

Najważniejszym aspektem wyjazdu była wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami bezpośrednio zajmującymi się pasiekami, czyli pszczelarzami, a także osób, które zajmują się sieciowaniem i promocją osób i podmiotów działających na obszarach wiejskich, czyli przedstawicielami lokalnych grup działania.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z LGD „Okno Południowej Wielkopolski” z Krotoszyna oraz Wrota Wielkopolski z Baranowa a w wyjeździe udział wzięło 15 osób, w tym 9 pszczelarzy.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”; Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Europa inwestująca w obszary wiejskie; Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas