A A A

Działaj Lokalnie - podpisanie umowy

Dn. 13.07.2023r., beneficjenci programu Działaj Lokalnie podpisali umowy grantowe na realizacje działań w ich społecznościach lokalnych. Serdecznie gratulujemy wszystkim pomysłodawcą projektów. 

Program promuje wartości i postawy, takie jak:

 • Zaangażowanie społeczne i odpowiedzialność

   Podejmowane w Programie przedsięwzięcia służą wyzwalaniu społecznej energii. Ośrodki Działaj Lokalnie komunikują się ze swoją społecznością, angażują mieszkańców wsi i małych miast we wspólne działania. Wsparcie otrzymują Projekty będące odpowiedzią na konkretne potrzeby.

   • Gotowość do podejmowania wyzwań i otwartość na współpracę

   Ośrodki Działaj Lokalnie i realizatorzy projektów lokalnych poszukują niestandardowych metod działania, eksplorują nowe obszary zaangażowania społecznego oraz promują innowacyjne rozwiązania wśród swoich partnerów i odbiorców projektów.

   • Dzielenie się zasobami i budowanie partnerstw

   Działając na rzecz dobra wspólnego, Ośrodki Działaj Lokalnie, realizatorzy projektów, mieszkańcy jak i wolontariusze pozyskują partnerów i zasoby (finansowe i rzeczowe). Wszyscy dbamy o jak najlepsze wykorzystanie powierzonych środków, transparentność procedur, rzetelny monitoring i rozliczenie prowadzonych działań. Budowany jest kapitał społeczny oparty na zaufaniu partnerów i obywateli.

    

   Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów” we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce realizuje Lokalny Konkurs Grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

   Kontakt

   Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
   62-260 Łubowo
   NIP  7842491172

   Zapraszamy od poniedziałku do piątku
   w godz. 7:00-15:00
   biuro@lgdtraktpiastow.pl
   +48 614 275 950

   Dołącz do nas