A A A

Aktywne Sołectwa i Młode Aktywne Sołectwa LGD 2023

Dn. 6.06.2023r., beneficjenci programu Aktywne Sołectwa i Młode Aktywne Sołectwo LGD 2023 podpisali umowy grantowe na realizacje działań na terenie ich sołectw. Serdecznie gratulujemy wszystkim pomysłodawcą projektów. Tegoroczna edycja pozwoliła nam włączyć w działanie Młodych mieszkańców sołectw po przez specjalnie dedykowany dla nich grant. Zapraszamy do wspierania młodych, uczestniczenia w działach sołectw, współpracy i wspólnie tworzenia integracji społecznej.

Cele planowane do osiągnięcia w ramach projektu:

  • aktywizowanie i integracja sołectw;
  • nawiązanie i/lub rozwój współpracy środowisk społeczności lokalnych;
  • promocja obszaru i działań LGD „Trakt Piastów;

 

 

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas