A A A

Czas start Działaj Lokalnie 2023

Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów” we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

W Lokalnym Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie 2023” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia.

W ramach Konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na min. 2-miesięczne i max. 4- miesięczne projekty, które odbędą się w terminie między lipcem-paździenikiem 2023.

Kwota dotacji może wynieść max. 3 000 zł.

Budżet konkursu wynosi min. 25 000 zł

Wnioski należy składać w terminie od 8.05.2023 do 7.06.2023 roku, wyłącznie poprzez generator on-line dostępny TUTAJ. Dodatkowe informacje na temat Konkursu realizowanego w ramach programu można uzyskać u: Małgorzata Blok, koordynatora „Działaj Lokalnie” pod adresem: biuro@lgdtraktpiastow.pl lub tel. 601 251 501 lub 61 427 59 50

W Konkursie mogą wziąć udział organizacje i instytucje oraz grupy, które mają siedzibę w gminach: Czerwonak, Gniezno, Kleszczewo, Kłecko, Kostrzyn, Łubowo, Mieleszyn, Pobiedziska, Swarzędz, Trzemeszno, Czerniejewo oraz planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin (z wyłączeniem miast powyżej 20 000 mieszkańców).

W Konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 2 miesiące). 

Organizacja/grupa/Inicjatywa Działaj Lokalnie ma zaplanowany wkład własny w wysokości minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, z czego min. 5% w postaci finansowej [1] (wymaganie pozyskania wkładu finansowego nie dotyczy Inicjatywy Działaj Lokalnie), pozostała część w postaci wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy.

[1] Środków pozyskanych w ramach innych programów PAFW (których pełna lista znajduje się na stronie https://pafw.pl) nie można wykazywać, jako wymaganego wkładu własnego do Programu „Działaj Lokalnie”.

Od wnioskodawców oczekujemy pomysłów, nowych ofert, które mogą być adaptacją działań podejmowanych przez inne środowiska lub zupełnie nową propozycją. Składane do Konkursu projekty mogą być rozwinięciem wcześniej podjętych działań .

Regulamin konkursu grantowego Działaj Lokalnie 2023

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas