A A A

Ogłaszamy konkursy!

Ogłoszenie konkursu „Aktywne Sołectwa LGD 2023” i "Młode Aktywne Sołectwa LGD 2023"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów”, informuje o możliwości składania wniosków w konkursie skierowanym do mieszkańców oraz sołectw obszaru LGD „Trakt Piastów”.

Beneficjenci: Sołectwa LGD „Trakt Piastów” i Młodzież z obszaru LGD "Trakt Piastów"

Termin składania wniosków: od 12.04.2023r. do 26.04.2023r,.

Miejsce i sposób składania wniosków:

Aktywne Sołectwa

Wniosek wraz z załącznikami na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu należy składać osobiście  lub  przez  pełnomocnika  albo  osobę  upoważnioną: w wersji papierowej bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”, Łubowo 1, 62-260 Łubowo, w dniach: od poniedziałku do piątku w godz.: 7.00 – 15.00 w terminie naboru wniosków. Wniosek można złożyć także drogą pocztową (liczy się data i godzina wpływu do biura LGD).

Młode Aktywne Sołectwa

Wniosek i pełnomocnictwa (skan podpisanych dokumentów) wraz z ewentualnymi załącznikami należy wysłać drogą elektroniczną na adres biuro@lgdtraktpiastow.pl do 26.04.2023r, do godziny 15:00.

Kwota dostępna w ramach ogłoszenia wynosi: 

Aktywne Sołectwa: 60 000,00 zł.

Młode Aktywne Sołectwa: 6 000 zł

Forma wsparcia: dotacja.

Wkład własny: niefinansowy w wysokości 10% dotacji (udokumentowana praca własna), nie dotyczy Młodych Aktywnych Sołectw.

Informacje o wysokości dotacji:

Aktywne Sołectwa

 wartość dotacji może wynieść maksymalnie 3 000,00 zł dla wniosku składanego przez jedno sołectwo i maksymalnie 4 000,00 zł dla wniosku składanego jako partnerstwo sołectw.

Młode Aktywne Sołectwa

 wartość dotacji może wynieść maksymalnie 2 000,00 zł dla wniosku składanego przez grupe projektową.

Cele planowane do osiągnięcia w ramach projektu:

  • aktywizowanie i integracja sołectw;
  • nawiązanie i/lub rozwój współpracy środowisk społeczności lokalnych;
  • promocja obszaru i działań LGD „Trakt Piastów;

 

Określenie ram czasowych realizacji zadania: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zadania planowane do realizacji w ramach projektu:

  • zajęcia tematyczne w świetlicy wiejskiej;
  • zajęcia sportowe i rekreacyjne na wsi;
  • wycieczki dla mieszkańców sołectw na terenie LGD;
  • działania w sferze kultury i dziedzictwa lokalnego;
  • działania z zakresu ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu;

 

Dokumentacja konkursowa

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy oraz regulamin konkursu dostępne są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów” oraz na stronie internetowej www.lgdtraktpiastow.pl

Dodatkowo informacje

Informacje są udzielane w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”, Łubowo 1, 62-260 Łubowo, tel. 61/427-59-50.

Szkolenia 

zapraszam Państwa do rejestracji na szkolenie On-line w ramach programu Młode Aktywne Sołectwa LGD 2023.

Szkolenie służy przybliżeniu wiedzy z zakresu : - przygotowanie wniosków; - przebiegu konkursu; - kwestii formalny realizacji konkursu; - będzie też możliwość zadawania pytań ;

Aktywne Sołectwa 

Link do rejestracji: https://forms.gle/s8Re5SDQpgS1cjWh7

 

Młode Aktywne Sołectwa

Link do rejestracji: https://forms.gle/BWwT78HVWvLFLZjV7

Serdecznie zapraszamy do rejestracji, która potrwa do 12.04.2023, do g. 14:00 

 

Data ogłoszenia 29.03.2023 r.

 

Dokumentacja do pobrania dla Aktywne Sołectwa LGD 2023

Regulamin

Pełnomocnictwo

Formularz

Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej

Karta ewidencji czasu wolontariusza

Porozumienie o partnerstwie

Sprawozdanie

Wzór umowy

Logo Aktywne Sołectwa

 

Dokumentacja do pobrania dla Młode Aktywne Sołectwa LGD 2023

Regulamin

Formularz

Pełnomocnictwo

Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej

Sprawozdanie

Wzór umowy

Logo Młode Aktywne Sołectwo

 

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas