A A A

Walne Zebranie Członków LGD

Dnia 05.12.2022r. odbyło się Walne Zebranie Członków LGD "Trakt Piastów"

Zebranie otworzył Prezes Andrzej Łozowski, którzy przewodniczył obradom. 

Podczas posiedzenia podjęto uchwały w sprawie:

- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Lokalnej Grupy Działania "Trakt Piastów";

- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu działania Rady LGD "Trakt Piastów";

- Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu;

- Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady LGD "Trakt Piastów";

Nowy skład Rady LGD dostępny tutaj

 

 

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas