A A A

Czerniejewo! Poznajmy się!

Operacja pn. wsparcie przygotowawcze mająca na celu realizację planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałanie 19.1 Wsparcie Przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Na Lata 2014-2020.

Zapraszamy mieszkańców gminy Czerniejewo działaczy_działaczki społeczne, przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, przestawicieli władz lokalnych na KONSULTACJE SPOŁECZNE dot. Lokalnej Strategii Rozwoju.

19.10.2022r, g.17:30, Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo.

Podczas spotkania:

- zaprezentujemy Państwu nasze dotychczasowe działania;

- wspólnie przeanalizujemy potrzeby rozwojowe i potencjał Państwa gminy w tych obszarach, na jakie LGD może mieć wpływ;

Pokażemy w jakich obszarach będziemy mogli pomóc w najbliższych latach – spróbujemy wspólnie wyznaczyć cele nowej lokalnej strategii rozwoju na lata 2023-2027;

W razie pytań zapraszamy do kontaktu zz biurem LGD "Trakt Piastów".

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas