A A A

Podsumowanie warsztatów młodzieżowych

Operacja pn. wsparcie przygotowawcze mająca na celu realizację planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałanie 19.1 Wsparcie Przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Na Lata 2014-2020.

 

W ramach gminnych konsultacji społecznych, które przeprowadziliśmy w okresie maj/czerwiec 2022 zwróciliśmy uwagę na młodzież. Postanowiliśmy zaprosić młodzież i zapytać jak oni widzą miejsca, w których mieszkają uczą się i funkcjonują społecznie. 

Warsztaty były dwudniowe i łącznie brało w nich udział 22 osoby z sześciu gmin: Gniezno, Łubowo, Pobiedziska, Kłecko, Kleszczewo, Trzemeszno. 

Harmonogram spotkań:

- 24.08. grupa 9 osób zagrała w grę Smile Urbo. 

- 17.09. grupa 8 osób zagrała w grę Smile Urbo.

JAK PRZEBIEGA GRA?

Gracze wcielają się w role poszczególnych postaci i muszą podejąć decyzje, które pomogą (lub nie) podnieść się wiosce z krytycznej sytuacji. Wszystkie decyzje są monitorowane online poprzez wskaźniki dobrobytu, dzięki czemu gracze widzą bezpośredni wpływ swoich wyborów na poziom bezrobocia, koszty i oczekiwaną długości życia, środowisko naturalne i niezależność żywieniową.

Gra się w drużynach 7-9 osobowych. Podczas trzech rund, trwających po 2 godziny, gracze proponują, dyskutują i negocjują rozwiązania dla pojawiających się problemów i projektów.

Podczas gdy zespoły rywalizują ze sobą, by zbudować jak najlepiej prosperujące i zrównoważone wioski, gracze indywidualnie dążą do zdobycia jak największej ilości punktów dla swojej roli.

Po zakończeniu gry, uczestnicy mogą porównać osiągnięte wskaźniki dobrobytu ze wskaźnikami innych zespołów z całego świata i określić poziom sukcesu grupy na tle innych zespołów.

- 25.08. grupa połączona z grup 17 osób, spotkała się na warsztacie projektowym z wykorzystaniem metody design thinking. Raport ze spotkania znajduję się w zakładce "Wsparcie przygotowawcze". W ramach warsztu młodzież miała okazję wyrazić swoje potrzeby, zdanie na temat swoich gmin, podzielić się wizją i pomysłami na rozwój obszaru.

Poniżej kilka zdjęć z spotkań

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas