A A A

Młodzież z obszaru LGD w Finlandii

Projekt współpracy "Dziedzictwo lokalne w oczach młodych mieszkańców obszaru LGD" realizowany przy współpracy z Stowarzyszeniem Wrota Wielkopolskie, Lokalna Grupa Działania "Z nami Warto" oraz fińskim partnerem Rieska-Leader.

W dniach 9.07.- 14.07.2022r. reprezentacja w 15 osobowym składzie z partnerskich LGD była na wymianie w Finlandii. Podczas pobytu młodzież brała udział w Kaustinen Folk Music Festival, obchodzony corocznie w lipcu w Kaustinen w Finlandii, jest największym festiwalem muzyki ludowej i tańca w krajach skandynawskich.

Celem projektu jest propagowanie dziedzictwa lokalnego z wykorzystaniem dobrych praktyk partnerów projektu, szczególnie wśród młodzieży.

Projekt realizowany w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie”.

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas