A A A

Aktualizacja dokumentów

Uprzejmie informuję, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonała aktualizacji następujących dokumentów:

1)      umowy o przyznaniu pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (w wersji 9z);

2)      umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (w wersji 6z);

3)      wniosku o płatność na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (w wersji 5z),

4)      wniosku o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (w wersji 5z), wraz z instrukcjami wypełniania tych wniosków o płatność.

Dokumenty te zostały zamieszczone na stronach internetowych:

http://dprow.umww.pl/obszary-wiejskie/dokument/baza-umow-o-przyznaniu-pomocy/ oraz

http://dprow.umww.pl/obszary-wiejskie/dokument/baza-umow-o-przyznaniu-pomocy/

Zmienione umowy obowiązują od dnia podpisania Zarządzenia Prezesa ARiMR tj. od 4 lipca 2022 r. i mają zastosowanie do wszystkich nowych zweryfikowanych pozytywnie spraw, w ramach których można podpisać umowę o przyznaniu pomocy.

Zmienione wnioski o płatność obowiązują od dnia podpisania Zarządzenia Prezesa ARiMR tj. od 4 lipca 2022 r. i mają zastosowanie do spraw, w ramach których nie złożony został jeszcze przez beneficjentów żaden wniosek o płatność.

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas