A A A

Konsultacje społeczne - zakończone

Operacja pn. wsparcie przygotowawcze mająca na celu realizację planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałanie 19.1 Wsparcie Przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Na Lata 2014-2020.

 

Informujemy, że dn.29.06.2022r., odbyły się ostanie konsultacje społeczne w ramach przygotowaniu Lokalnej Strategii Działania na lata 2014-2022r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów” ma za sobą pracowite kilka tygodni. We wszystkich 10 gminach będących częścią LGD "Trakt Piastów odbyły się spotkania konsultacyjne poświęcone słabym i mocnym stronom naszego obszaru, wypracowaniu celów do lokalnej strategii, a przede wszystkim spotykaliśmy się aby poznać Państwa zdanie m.in. na temat w jakim kierunku powinna rozwijać się gmina. 

O spotkaniach konsultacyjnych informowaliśmy poprzez naszą stronę internetową a także na facebookStaraliśmy się również dotrzeć do Państwa z informacją o spotkaniach konsultacyjnych po przez wysłane pocztą e-mail indywidualne zaproszenia na spotkania w poszczególnych gminach do organizacji pozarządowych, szkół, domów kultury i członków LGD. Informacje pojawiały się również na stronach gminnych. W spotkaniach uczestniczyło 95 osób.

Podczas spotkań poruszono szereg istotnych problemów, uczestnicy mieli okazję wyrazić swoje zdanie na temat obszarów w ramach, których nowa LSR będzie tworzona, mieli również możliwość podzielenia się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi celów, jakie powinny znaleźć się w strategii. 

Już wkrótce na naszej stronie pojawi się oddzielna zakładka dot. przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, na której pojawą się m.in. aktualne badania, zaproszenia na kolejne spotkania, ankiety do wypełnienia oraz wyniki z poszczególnych badań i raport z konsultracji społecznych.

Ogłoszenie konsultacji społecznych

* w gminie Swarzędz Konsultacje zostały powtórzone i odbyły sie 29.06.2022r, w Świetlicy Wiejskiej w Jasinie.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom za zaangażowanie, wiele ważnych i inspirujących uwag, a wszystkim przedstawicielom, pracownikom poszczególnych gmin, instytucji kultury za udostępnienie sal i pomoc w organizacji spotkań.

 

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas