A A A

Aktywne Sołectwa LGD 2022

Dn. 8.07.2022r., wybrane Sołectwa w ramach konkursu Aktywne Sołectwa LGD podpisały umowy grantowe w obecności Prezesa Andrzeja Łozowskiego oraz Członka Zarządu Artura Hańczaka. 

Cele planowane do osiągnięcia w ramach projektu:

  • aktywizowanie i integracja sołectw;
  • nawiązanie i/lub rozwój współpracy środowisk społeczności lokalnych;
  • promocja obszaru i działań LGD „Trakt Piastów;

 Sołectwa będą realizować swoje działania w najbliższych miesiącach zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach i wspierania się nawzajem. 

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas