A A A

Czas start Działaj lokalnie 2022

Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów” we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

W Lokalnym Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie 2022” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia.

W ramach Konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na min. 2-miesięczne i max. 4- miesięczne projekty, które odbędą się w terminie od 01.09.2022 – 31.12.2022.

Kwota dotacji może wynieść max. 3 000 zł.

Budżet konkursu wynosi min. 30 000 zł

Wnioski należy składać w terminie od 4.07.2022 do 4.08.2022 roku, wyłącznie poprzez generator on-line dostępny na stronie Działaj Lokalnie Dodatkowe informacje na temat Konkursu realizowanego w ramach programu można uzyskać u: Małgorzata Blok, koordynatora „Działaj Lokalnie” pod adresem: biuro@lgdtraktpiastow.pl lub tel. 601 251 501 lub 61 427 59 50

W Konkursie mogą wziąć udział organizacje i instytucje oraz grupy, które mają siedzibę w gminach: Czerwonak, Gniezno, Kleszczewo, Kłecko, Kostrzyn, Łubowo, Mieleszyn, Pobiedziska, Swarzędz, Trzemeszno, Czerniejewo oraz planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin (z wyłączeniem miast powyżej 20 000 mieszkańców).

W Konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 2 miesiące). Wyjątkiem będzie finansowane działań akcyjnych i jednorazowych, ale wyłącznie zmniejszających negatywne skutki pandemii.

Organizacja/grupa/Inicjatywa Działaj Lokalnie ma zaplanowany wkład własny w wysokości minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, z czego min. 5% w postaci finansowej[1] (wymaganie pozyskania wkładu finansowego nie dotyczy Inicjatywy Działaj Lokalnie i w 2022 roku projektów służących walce z pandemią lub przeciwdziałaniu negatywnym skutkom pandemii oraz projektów wspierających uchodźców z Ukrainy), pozostała część w postaci wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy.

W ramach Konkursu prowadzonego przez Lokalną Grupę Działania „Trakt Piastów” uruchomiona zostaje ścieżka tematyczna pod nazwą „Zyskuję – nie marnuję”. ODL oczekuje od wnioskodawców projektów zwracających uwagę na nadmierną konsumpcję. Projekty powinny być związane z 5 zasadami zero waste: odmawiaj, redukuj, użyj ponownie, przetwórz, kompostuj, naprawiaj. Planowany budżet – 9 000 zł.

Od wnioskodawców oczekujemy pomysłów, nowych ofert, które mogą być adaptacją działań podejmowanych przez inne środowiska lub zupełnie nową propozycją. Składane do Konkursu projekty mogą być rozwinięciem wcześniej podjętych działań .

Regulamin konkursu grantowego Działaj Lokalnie 2022

Karta oceny formalnej

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas