A A A

Walne Zebranie Członków LGD

Dnia 30.05.2022r. odbyło się Walne Zebranie Członków LGD "Trakt Piastów"

Zebranie otworzył Prezes Andrzej Łozowski, którzy przewodniczył obradom. Dyrektor biura LGD "Trakt Piastów" -Małgorzata Blok, przedstawiła prezentację z działalności z ostatniego roku. 
W dalszej części podjęto uchwały w sprawie:

- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2021r.;

- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi;

- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Lokalnej Grupy Działania "Trakt Piastów";

- Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Zarządu, z uwagi na upływ kadencji wybrano nowy skład zarządu. 

W kolejnym punkcie obrad przyjęto rezygnację członka Rady p. Anity Nowak oraz dokonano wyboru nowegto członka Rady LGD "Trakt Piastów", którym została Eleonora Mądra.


Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas