A A A

Przypomnienie o szkoleniu i doradztwie.

Uprzejmie informujemy, doradztwo rozpoczynamy z dniem naborów wniosków 1.03.2022r. Konsultacje odbywać się będę w formie on-line. Udział w konsultacjach wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. 

Zapisy pod numerem telefonu biura LGD 61 427 59 50.

W pierwszej kolejności zachęcamy do zapoznania się z instrukcjami do wniosku i biznesplanu.

1.2.1. Podejmowanie działalności gospodarczej.

Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy​_19.2​_premie​_4z

IW​_WoPP​_192​_P​_4z​_15112021.pdf 1.07MB

Biznesplan (wersja 4z)
BP​_19​_2​_P​_4z.pdf 0.50MB 
Biznesplan (wersja 4z)
BP​_19​_2​_P​_4z.docx 0.12MB 
Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (4z)
BP​_19​_2​_P​_4z​_TabFinans.xlsx 0.03MB 
Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (4z)
BP​_19​_2​_P​_4z​_InformPomocn.pdf 0.71MB

1.1.1. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej lub turystycznej lub kulturalnej obszaru

 Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy​_19.2​_inne​_4z
IW​_WoPP​_19​_2​_IW​_4z.pdf 1.20MB

Biznesplan 4z
BP​_19​_2​_I​_4z.docx 0.11MB 
Biznesplan 4z
BP​_19​_2​_I​_4z.pdf 0.49MB 
Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych 4z
BP​_19​_2​_I​_Inkub​_4z.pdf 0.51MB 
Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa produktów rolnych 4z
BP​_19​_2​_I​_Inkub​_4z.docx 0.10MB 
Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych - tabele finansowe 4z
BP​_19​_2​_IW​_inkub​_4z​_TabFinans.xlsx 0.03MB 
Biznesplan tabele finansowe 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4
BP​_19​_2​_IW​_P​_4z​_TabFinans.xlsx 0.03MB 
Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu 4z
IP​_19​_2​_I​_4z.pdf 0.67MB

Przypominamy również o zbilżających się bezpłatnych szkoleniach. Na szkolenia obowiązuję rejestracja uczestników. 

https://www.lgdtraktpiastow.pl/article/534/szkolenie

https://www.lgdtraktpiastow.pl/article/532/szkolenie

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas