A A A

Warsztat refleksyjny 11.02.2022

W piątek 11 lutego 2022 r. za pośrednictwem Zoom Video Communications odbył się ON-LINE warsztat refleksyjny  dot. realizacji LSR oraz działalności Stowarzyszenia LGD „Trakt Piastów” w 2021 r. w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW na lata 2014-2020. Podczas spotkania rozmawiano na temat wdrażania strategii, przebiegu naborów i procedurach, lokalnych kryteriach wyboru, wybranych operacjach, potrzebach społeczności z obszaru LGD, a także o działalności LGD i biura oraz organizowanych spotkaniach, szkoleniach. Warsztat miał na celu bieżącą analizę procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR w roku 2021.

Warsztat jest efektem prowadzonej ewaluacji wewnętrznej strategii Stowarzyszenia, która ma na celu cykliczne badanie rezultatów wdrażania LSR i funkcjonowania biura Stowarzyszenia. Dzięki przeprowadzanym warsztatom refleksyjnym istnieje możliwość usprawnienia mechanizmu działania lub podjęcia decyzji o zmianach kierunku działania.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania, jak również osobom, które wzięły udział w badaniu ankietowym, poprzedzającym spotkanie warsztatowe.

 

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas