A A A

Zgodnie z porządkiem obrad Radni podejmowani uchwałę w sprawie przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania "Trakt Piastów".

Sesja poprzedzona była wspólnym posiedzeniem Komisji Społecznej i Komisji Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich, w którym udział wzięła Dyrektor biura LGD Małgorzata Blok.

Radni zostali zapoznani ze strukturą stowarzyszenia, obszarami działania, budżetem oraz danymi z ostatniego sprawozdania finansowego.

Na podstawie pozytywnych opinii obu Komisji Radni opowiedzieli się za przystąpieniem do LGD "Trakt Piastów". 

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas