A A A

Dodatkowe środki dla LGD

Zarząd LGD reprezentowany przez Prezesa LGD Andrzeja Łozowskiego oraz Wiceprezes Marię Suplicką podpisał 9 listopada br. aneks do umowy ramowej, zwiekszający kwoty na wdrażanie lokalnej strategii rozwoju a także na koszty bieżące i aktywizację.

Zarząd województwa reprezentował Marszałek Krzysztof Grabowski. 

Na wdrażanie strategii, a zatem na konkursy dla beneficjentów, LGD otrzymała 944 000 EURO a na koszty bieżące i aktywizację - 113 280 EURO. 

Planuje się ogłoszenie następujących naborów:

1. Podejmowanie działalności gospodarczej - 337 500,00 EURO

2. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej lub turystycznej lub kulturalnej obszaru - 597 500 EURO

3. Koncepcje Smart Village - 9 000 EURO

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas