A A A

Walne Zebranie Członków we Wierzycach

Dnia 28.06.2021r. odbyło się Walne Zebranie Członków.
Zebranie otworzył Prezes Andrzej Łozowski, którzy przewodniczył obradom. Dyrektor biura LGD "Trakt Piastów" - Małgorzata Blok, przedstawiła prezentację z działalności z ostatniego roku. 
W dalszej części podjęto uchwały w sprawie:

- przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020r. 
- udzielenia absolutorium Zarządowi,
- uchwalenia zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność - LSR na lata 2016-2022.

W kolejnym punkcie obrad przyjęto rezygnację członka Rady - Piotra Berlika oraz dokonano wyboru nowegto członka Rady LGD "Trakt Piastów", którym została Pani Magdalena Jankowska. 

Ponadto dokonano wyboru członków Komisji Rewizyjnej LGD "Trakt Piastów", którymi zostali: 
Krzysztof Krygier, Maria Leśniewska, Katarzyna Wielgosz. 

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas