A A A

Posiedzenie Zarządu LGD

Dnia 28.06.2021r. odbyło się Posiedzenie Zarządu na Świetlicy Wiejskiej we Wierzycach.
Na posiedzeniu członkowie podjęli uchwały w sprawie:
- przyjęcia projektu zmiam Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność - LSR na lata 2016-2023,
- zmiany załącznika do uchwały nr 12/2019 w sprawie budżetu projektów współpracy,
- zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr  14/2016 Zarządlu LGD "Trakt Piastów" z dnia 31 maja 2016r. w sprawie Harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność,
- nabycia członkostwa w LGD "Trakt Piastów" przez Panią Ilonę Labrenc,
- utworzenia funduszu nagród. 

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas