A A A

Konsultacje LSR

W związku z pismem Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego z dnia 20 kwietnia 2021r. regulującego zasady ubiegania się przez lokalne grupy działania o podwyższenie wysokości środków finansowych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji, zapraszamy do konsultacji przedstawianych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), za pośrednictwem odpowiedniego formularza.

Wszystkie wprowadzone zmiany oznaczone są kolorem czerwonym.

Opinie i uwagi prosimy przesłać w terminie do 02 czerwca 2021 r.

Uwagi do treści LSR będą przyjmowane wyłącznie na niniejszym formularzu. Konieczne jest wypełnienie punktu 1.

 

Wypełniony formularz prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres:biuro@lgdtraktpiastow.pl, wpisując w tytule maila: „Uwagi do LSR”.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Biurem LGD.

 

 

LSR STOWARZYSZENIA "TRAKT PIASTÓW"

FORMULARZ DOT. ZGŁASZANIA UWAG/PROPOZYCJI ZMIAN DO TREŚCI LSR

PISMO UMWW

 

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas