A A A

Rusza konkurs

Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów” we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

W Lokalnym Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie 2021” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia.

W ramach Konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na min. 2-miesięczne i max. 4- miesięczne projekty, które odbędą się w terminie od 01.06.2021 do 31.10.2021 r.

 Kwota dotacji może wynieść max. 3 000 zł.

Budżet konkursu wynosi min. 24 000.

Wnioski należy składać w terminie od. 19.04.2021 do 19.05.2021 roku, wyłącznie poprzez generator on-line dostępny na stronie http://system.dzialajlokalnie.pl

Dodatkowe informacje na temat Konkursu realizowanego w ramach Programu można uzyskać u:

Małgorzata Blok, koordynatora „Działaj Lokalnie” pod adresem: biuro@lgdtraktpiastow.pl lub

W Konkursie mogą wziąć udział  organizacje i instytucje oraz grupy, które mają siedzibę w gminach:  Czerwonak, Gniezno, Kleszczewo, Kłecko, Kostrzyn, Łubowo, Mieleszyn, Pobiedziska, Swarzędz oraz planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin (z wyłączeniem miast powyżej 20 000 mieszkańców).

W Konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 2 miesiące). Wyjątkiem będzie finansowane działań akcyjnych i jednorazowych, ale wyłącznie zmniejszających negatywne skutki pandemii.

Organizacja/grupa/Inicjatywa Działaj Lokalnie ma obowiązek zaplanowania wkładu własnego w wysokości minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, z czego min. 5% w postaci finansowej (wymaganie pozyskania wkładu finansowego nie dotyczy Inicjatywy Działaj Lokalnie i projektów służących walce z pandemią lub przeciwdziałaniu negatywnym skutkom pandemii), pozostała część w postaci wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy.

Od wnioskodawców oczekujemy pomysłów, nowych ofert, które mogą być adaptacją działań podejmowanych przez inne środowiska lub zupełnie nową propozycją. Składane do Konkursu projekty mogą być rozwinięciem wcześniej podjętych działań.

 

Regulamin Lokalnego Konkursu Grantowego

Karta Oceny Formalnej

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas