A A A

"Kobiety aktywne w społeczeństwie"

Z ogromną przyjemnością informujemy, że Urząd Marszałkowski zaakceptował nasz nowy międzynarodowy projekt współpracy zatytułowany „Kobiety aktywne w społeczeństwie”.

Dnia 02.11.2020 r. LGD Trakt Piastów w Łubowie i irlandzkie LGD NEWKD podpisały umowę partnerską, gdzie zadeklarowano zamiar współpracy w celu realizacji w/w projektu planowanego do realizacji w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem międzynarodowego projektu „Kobiety aktywne w społeczeństwie” jest wzrost kompetencji społecznych i gospodarczych kobiet, a także promocja zasobów i tradycji lokalnych. Chcemy zaprosić trzy grupy Pań z obszaru LGD: rolniczki, panie wytwarzające produkty lokalne oraz przedsiębiorców. Dla każdej z tych grup zaplanujemy cykl warsztatów. Ich przebieg oraz efekty będą nagrywane. Po zakończeniu warsztatów i przygotowaniu materiałów filmowych, chcemy wzajemnie się odwiedzić i zrobić wspólne podsumowanie, które będzie połączone z promocją produktów lokalnych.

Budżet projektu wynosi 1 058 000 zł z czego: LGD "Trakt Piastów" -138 000 zł, tj. EUR 30,000; NEWKD, Kerry LAG –EUR 200,000, tj. 920 000 zł.

W związku z otrzymaną akceptacją dla projektu przez stronę irlandzką przystępujemy do jej realizacji od przyszłego tygodnia.

O wszystkich działaniach projektowych będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej.

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas