A A A

Zdalne posiedzenie Zarządu LGD

Program posiedzenie obejmował:

  • Otwarcie posiedzenia.
  • Przyjęcie porządku obrad.ad.
  • Przyjęcie protokołówuobiegowych posiedzeń Zarządu.
  • Podjęcie uchwały w sprawie  zmian budżetu projektów współpracy.
  • Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składek w LGD w 2021 r.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich w 2020r

 

Składki zostały utrzymane na poziomie z zeszłego roku i wyniosą odpowiednio rocznie: osoby fizyczne - 50 zł, organizacje pozarządowe - 100 zł, przedsiębiorcy - 200 zł, instytucje kultury - 200 zł, gminy - 15 000 zł.

Pozostałe sprawy bieżące m.in.:

  • LGD pozostanie ośrodkiem Działaj Lokalnie. Trwają prace nad ustaleniem kwoty wsparcia. 
  • Nie zostanie przeprowadzony konkurs "Aktywne sołectwa LGD", ze zględu na sytucję epidemiczną.
  • LGD zaangażuje się w przybliżanie koncepcji Inteligentnych Wiosek (Smart Village). 

 

 Uchwała w sprawie składek na 2021 r.

Budżet projektów współpracy

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas