A A A

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Dnia 12.11.2020r. odbyło się nadzwyczajne walne zebranie członków w formie online. Zebranie otworzył Prezes Zarządu Pan Andrzej Łozowski, który przewodniczył obradom. Dyrektor biura LGD Trakt Piastów Małgorzata Blok, została poproszona o prezentację zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Przedstawiła również zarys trzech nowo planowanych projektów współpracy.  W dalszej realizacji porządku obrad podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność - LSR na lata 2016 – 2022. Ostatnim punktem obrad były wolne głosy i wnioski, gdzie członkowie podjęli żywą dyskusję na temat jednego z projektów współpracy dotyczącego pszczelarstwa.

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas