A A A

Walne Zebranie Członków w Zalasewie

Zebranie otworzył Andrzej Łozowski, który przewodniczył obradom. Spotkanie rozpoczęto od sprawozdania Zarządu z działalności z ostatniego roku. Przedstawiono, również informacje na temat wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Sprawozdanie przedstawiła także Komisja Rewizyjna.

W dalszej realizacji porządku obrad podjęto uchwały w sprawie:

- przyjęcia sprawozdania finansowego za 2019r.

- udzielenia absolutorium Zarządowi

- zmiany Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność - LSR na lata 2016-2022.

W kolejnym punkcie obrad przyjęto rezygnację członka Rady oraz dokonano wyboru nowego członka Rady LGD „Trakt Piastów”, którym została Pani Karolina Dębska-Zeidler.

Ponadto Prezes Andrzej Łozowski złożył gratulacje Pani Prezes Spółdzielni Grażynie Manikowskiej-Krawiec z okazji 75-lecia działalności Spółdzielni Rolniczo-Handlowej "Rolnik" w Pobiedziskach.

 

Przyjęte LSR na lata 2016-2022

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas