A A A

Konsultacje LSR

W związku z przyjętą Uchwałą Zarządu Nr 20/2020 z dnia 08 czerwca 2020 r. zapraszamy odbiorców LSR do konsultacji przedstawianych zmian w LSR oraz kryteriach wyboru operacji/grantobiorców i zgłaszanie własnych uwag lub propozycji zmian, za pośrednictwem odpowiednich formularzy.

 

Opinie i uwagi prosimy przesłać w terminie do 19 czerwca 2020 r.

Uwagi do treści LSR będą przyjmowane wyłącznie na niniejszym formularzu. Konieczne jest wypełnienie punktu 1.

 

Wypełniony formularz prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres:biuro@lgdtraktpiastow.pl, wpisując w tytule maila: „Uwagi do LSR”.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Biurem LGD.

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia "Trakt Piastów"

Kryteria wyboru operacji

Formularz dot. zgłaszania uwag/propozycji zmian do treści kryteriów wyboru w ramach LSR

Fomularz dot. zgłaszania uwag/propozycji zmian do treści LSR

 

 

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas