A A A

Konsultacje LSR

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zdecydowało o możliwości ubiegania się przez LGD które wg stanu na 31 sierpnia 2019 r. osiagnęły co najmniej 65% wartości zawartych umów o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 (wdrażanie lokalnej strategii rozowju) w stosunku do zaplanowanych środków, o dodatkowe środki w wysokości maksymalnie 10% określonych w umowie ramowej na to działanie.

Oznacza to, że LGD może wniokować o dodatkowe 1 300 000 zł na konkursy, z czego co najmniej 50% tych środków musi przeznaczyć na operacje dotyczące przedsiebiorczości.

Wstępna propozycja Zarządu dotyczy przeznaczenia 650 000 zł na przedsięwzięcie "Podejmowanie działalności gospodarczej".

Pozostałe 650 000 zł w opinii Zarządu powinno zostać przeznaczone na podnoszenie świadomości społeczności lokalnej w zakresie zmian klimatu, poprzez utworzenie w każdej gminie członkowskiej ogrodu edukacyjnego, w ramach infrastruktury rekreacyjnej.

Prosimy o Państwa uwagi lub sugestie dotyczące dodatkowych środków złożone drogą elektroniczną na adres: biuro@lgdtraktpiastow.pl, telefonicznie (61) 427 5950 lub bezpośrednio w biurze LGD.

Państwa opinie zostaną przedstawione Zarządowi na posiedzeniu, jakie odbędzie się 25 lutego br.

 

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas