A A A

Walne zebranie członków LGD Trakt Piastów

W dniu 23.10.2019r. odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”. Pan Prezes Andrzej Łozowski otworzył spotkanie. Na wstępie poinformował wszystkich obecnych o rezygnacji z członka Rady Pani Iwony Tomaszewskiej, następnie odbyły się wybory nowego członka Rady, którym została Pani Maria Brykczyńska, reprezentująca Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej „Siedlisko” w Lubochni. Kolejnym punktem spotkania była prezentacja Pani Anny Czubak z wyjazdu studyjnego do Finlandii. Wyjazd ten został przygotowany przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach realizacji operacji "Wsparcie rozwoju wiejskiej przedsiębiorczości z uwzględnieniem możliwości i problemów wynikających ze zmian społeczno-demograficznych, w tym napływu mieszkańców z terenów wiejskich" współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich". Spotkanie zakończyła Pani dyrektor biura LGD Trakt Piastów Małgorzata Blok, która przedstawiła prezentację z wyjazdu studyjnego dla członków LGD do Sandomierza.

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas