A A A

Wyjazd studyjny do Finlandii

W dniach 1-7 września br. przedstawicielka LGD Trakt Piastów Anna Czubak uczestniczyła w wyjeździe studyjnym do Finlandii. Wyjazd ten został przygotowany przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach realizacji operacji "Wsparcie rozwoju wiejskiej przedsiębiorczości z uwzględnieniem możliwości i problemów wynikających ze zmian społeczno-demograficznych, w tym napływu mieszkańców z terenów wiejskich" współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wizyta studyjna odbyła się w ramach realizacji projektu pn. „Wsparcie rozwoju wiejskiej przedsiębiorczości z uwzględnieniem możliwości i problemów wynikających ze zmian społeczno-demograficznych, w tym napływu mieszkańców z terenów miejskich:, w którym LGD Trakt Piastów, obok Stowarzyszenia LGD Partnerstwo dla Baryczy i Stowarzyszenia Edukacji Rolniczej i Leśnej EUROPEA POLSKA była partnerem.

Celem wyjazdu było zapoznanie się z dobrymi praktykami prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej na terenach wiejskich wschodniej Finlandii. Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość zaobserwowania jak wykorzystanie zasobów i walorów terenu wpływa na rozwój obszarów wiejskich nawet o niewielkim zaludnieniu.

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas