A A A

Nowa edycja konkursu

 

Ogłoszenie konkursu „Aktywne Sołectwa LGD 2019”

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów”, informuje o możliwości składania wniosków w konkursie skierowanym do mieszkańców oraz sołectw obszaru LGD „Trakt Piastów”.

 

 1. Beneficjenci: Sołectwa LGD „Trakt Piastów”.

 

 1. Termin składania wniosków: od 02.05.2019 r. do 17.05.2019 .

 

 1. Miejsce i sposób składania wniosków:

Wniosek wraz z załącznikami na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu należy składać osobiście  lub  przez  pełnomocnika  albo  osobę  upoważnioną: w wersji papierowej bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”, Łubowo 1, 62-260 Łubowo, w dniach: od poniedziałku do piątku w godz.: 7.00 – 15.00 w terminie naboru wniosków. Wniosek można złożyć także drogą pocztową (liczy się data i godzina wpływu do biura LGD).

 

 1. Kwota dostępna w ramach ogłoszenia wynosi: 36 000,00 zł.

 

 1. Forma wsparcia: dotacja.

 

 1. Wkład własny: niefinansowy w wysokości 20% dotacji (udokumentowana praca własna).

 

 1. Informacje o wysokości dotacji: wartość dotacji może wynieść maksymalnie 2 000,00 zł dla wniosku składanego przez jedno sołectwo i maksymalnie 3 000,00 zł dla wniosku składanego jako partnerstwo sołectw.

 

 1. Cele planowane do osiągnięcia w ramach projektu:
 • aktywizowanie i integracja sołectw;
 • nawiązanie i/lub rozwój współpracy środowisk społeczności lokalnych;
 • promocja obszaru i działań LGD „Trakt Piastów.

 

 1. Określenie ram czasowych realizacji zadania: 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

 1. Zadania planowane do realizacji w ramach projektu:
 • zajęcia tematyczne w świetlicy wiejskiej,
 • zajęcia sportowe i rekreacyjne na wsi,
 • wycieczki dla mieszkańców sołectw na terenie LGD,
 • działania w sferze kultury i dziedzictwa lokalnego.

 

 1. Dokumentacja konkursowa

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy oraz regulamin konkursu dostępne są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów” oraz na stronie internetowej www.lgdtraktpiastow.pl

 

 1. Dodatkowo informacje

Informacje są udzielane w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”, Łubowo 1, 62-260 Łubowo, tel. 61/427-59-50.

 

Data ogłoszenia 18.04.2019 r.

Regulamin

Karta ewidencji czasu pracy

Pełnomocnictwo dla sołtysa

Formularz wniosku

Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej

Sprawozdanie z realizacji

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas