A A A

"Rowerem przez historię"

"ROWEREM PRZEZ HISTORIĘ" - taki tytuł nosi projekt współpracy, w którym jednym z parnterów jest Lokalna Grupa Działania "Trakt Piastów". W dniu 28.03.2019r. 3 LGD: "Z Nami Warto", Lider Zielonej Wielkopolski oraz "Trakt Piastów" podpisały umowę partnerską w celu realizacji projektu współpracy dotyczącego promocji zasobów obszaru połączonego trzema piastowskimi grodami: Grzybowo, Giecz i Ostrów Lednicki. Pierwszy krok za nami! Teraz będziemy czekać na umowę przyznania pomocy w ramach PROW 2014-2020, po czym planujemy realizację do grudnia 2020 r.

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas