A A A

Walne Zebranie Członków w Promnie

 

Zebranie otworzył Bogdan Kemnitz, który poinformował, iż składa rezygnację z funkcji prezesa.

Bogdan Kemnitz na prezesa LGD został wybrany na zebraniu założycielskim LGD 19 października 2013 r., pełnił zatem swoją funkcję ponad 5 lat.

Dyrektor biura Małgorzata Blok, w imieniu pracowników LGD złożyła podziękowania i kwiaty na ręce Prezesa Kemnitza. W imieniu członków słowa podziękowania do ustępującego prezesa skierował wiceprezes LGD Andrzej Łozowski, który w tym miejscu zgodnie z regulaminem obrad Walnego Zebrania, przejął obowiązki przewodniczącego obrad.

Ustępujący Prezes złożył sprawozdanie z działalności LGD i Zarządu w minionym roku.

W dalszej realizacji porządku obrad podjęto uchwałę w sprawie odwołania członków Zarządu, (Dorotę Nowacką, Włodzimierza Lemana, Janusza Kamińskiego, Jacka Sommerfelda) z powodu braku upoważnienia do reprezentowania samorządu, oraz uchwałę o uzupełnieniu składu Zarządu o Marcina Wojtkowiaka, Marię Suplicką, Artura Hańczaka oraz Ireneusza Antkowiaka.

W kolejnym punkcie obrad dokonano wyboru Prezesa Zarządu LGD. Decyzją Walnego Zebrania funkcję tę będzie pełnił Andrzej Łozowski, dotychczasowy wiceprezes.

Następnie uczestnicy zebrania zostali zapoznani przez Dyrektor biura z informacjami dotyczącymi realizacji LSR, w tym osiągnięcia wskaźników, oraz propozycjami zmian, które zostały jednogłośnie przyjęte.

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas