A A A

Posiedzenie odwoławcze Rady LGD

W dniu 29 października 2018r. w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Łubowie odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów” w celu rozstrzygnięcia złożonych protestów.

Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów” dotyczący naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji własnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Nr naboru 9/2018 Przedsięwzięcie: 1.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej.
O wynikach poinformujemy bezpośrednio zainteresowanych.

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas