A A A

Szkolenie przed naborem wniosków o przyznanie pomocy

24 lipca br, w Domu Kultury w Łubowie, przeprowadzono szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w ramach podejmowania działalności gospodarczej. Udział wzięło 10 osób z obszaru LGD.

Szkolenie przeprowadziła Dyrektor biura LGD Małgorzata Blok. 

W programie szkolenia poruszono następujące zagadnienia:

1. zasady przyznawania pomocy w ramach wdrażania LSR

2. lokalne kryteria wyboru w zakresie omawianego przedsięwzięcia

3. prezentacja formularza wniosku i biznesplanu wraz z załącznikami

4. omowienie procedur oraz terminów związanych z naborem, wyborem oraz realizacją operacji.

Mamy nadzieję, iż szkolenie realizujące Plan Komunikacji zwiększy szanse na uzykanie dofinansowania oraz poprawność składanych wniosków. 

 

Przypominamy, iż doradcy biura LGD świadczą doradztwo indywidualne. 

Usługi doradcze świadczone są interesantom w Biurze LGD po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, w godzinach otwarcia Biura LGD. Zapisy pod numerem telefonu – 61 / 427 59 50.

Pracownicy Biura LGD nie mogą wypełniać wniosków o przyznanie pomocy ani jego załączników w imieniu potencjalnych beneficjentów. Nie świadczą również doradztwa biznesowego.

 

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas