A A A

Bezpłatne szkolenie

W związku ze zbliżającym się naborami wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów"

zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne/szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER”.

  

Przedsięwzięcie 1.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej24 lipiec 2018 r., godz. 13:00, Dom Kultury w Łubowie.

Przedmiotem spotkania jest poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach przyznawania pomocy w ramach wdrażania LSR, lokalnych kryteriach wyboru, najczęściej popełnianych błędach, prezentacja formularza wniosku oraz biznesplanu celem zwiększenia szans uzyskania dofinansowania oraz poprawności składanych wniosków wraz z załącznikami. 

 

Ze względu na duże zainteresowanie prosimy o zgłaszanie swojego udziału drogą mailową  do dnia 20-07-2018 r., godz. 15:00, na adres: a.miekwicz-lopyta@lgdtraktpiastow.pl

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas