A A A

Walne Zebranie Członków LGD

Zebranie otworzył i prowadził Prezes LGD Bogdan Kemnitz. Komisję skrutacyjną tworzyły Dorota Nowacka jako przewodnicząca oraz Bernadeta Koszuta i Olga Stefko.

Członkowie zapoznali się z działalnością LGD w 2017 r. oraz z bieżąymi działaniami LGD, zwłaszcza w zakresie międzynarodwego projektu współpracy.

Następnie Przeowniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Krygier odczytał protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, wnioskując do Zebrania o udzielenie absolutorium Zarządowi za 2017 r. Absolutorim jednogłośnie zostało udzielone.

W związku z upływem kadencji Rady Prezes Bogdan Kemnitz złożył podziękowania za 4-letnią pracę, wręczając kwiaty i pomiątkowe dyplomy.

Następnie Walne Zebranie Członków dokonało wyboru nowej Rady, w następującym składzie:

Anna Pacholczyk, Marta Kalmus, Anna Czubak, Andrzej Plewczyński PPHU AN-MAX), Iwona Tmoaszewska, Mariusz Szrajbrowski, Piotr Berlik, Piotr Szyszko (Zakład Elektryczny Elektroinstalacje), Anita Nowak (Bella Gardenita Architektura Krajobrazu), Monika Antkowiak (KGW Gorzuchowianki), Adam Kowalski (Stowarzyszenie Walka Kostrzyn), Katarzyna Sznajder-Występska, Agnieszka Adamska, Grażyna Karwańska (OSP Łopienno), Grażyna Manikowska - Krawiec (Spółdzilna Rolniczo-Handowa Rolnik), Marzena Bryk (MB Biuro Rachunkowe sp. z o.o.), Agnieszka Englert (Tranz-Wulkanizacja), Joanna Szalbierz - Kędzierska (GOK Sokół), Karolina Wolińska (Stowarzyszenie Twoja Ziemia Pobiedziska).

Na Przewodniczącego Rada wybrała Mariusza Szrajbrowskiego, na jego zastępców: Iwonę Tomaszewską oraz Annę Czubak, sekretarzem Rady ponownie została Marta Kalmus.

 

 

 

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas