A A A

Szkolenie w ramach konkursów grantowych

Szkolenie przed naborami wniosków w ramach konkursów grantowych zostało przeprowadzone w dniu 24-04-2018 r, w Łubowie jako realizacja Planu Komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Licznie przybyli uczestnicy (29 osób) reprezentowali mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Przedmiotem spotkania było poinformowanie potencjalnych Grantobiorców o zasadach przyznawania pomocy w ramach wdrażania LSR, lokalnych kryteriach wyboru, prezentacja formularza wniosku o powierzenie grantu oraz jego rozliczenie, celem zwiększenia szans uzyskania dofinansowania oraz poprawności składanych wniosków wraz z załącznikami. 

 

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas