A A A

„Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”

„Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”

Drodzy mieszkańcy wsi, liderzy, sołtysi, samorządowcy z terenu województwa wielkopolskiego

serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału w VI edycji konkursu pn. „Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa”, skierowanego do sołectw z terenu województwa wielkopolskiego. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów przy współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

Celem konkursu jest promowanie najlepszych i najciekawszych projektów finansowanych w ramach funduszu sołeckiego oraz identyfikacja najbardziej aktywnych mieszkańców terenów wiejskich, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej. Pragniemy dostrzegać i docenić tych, którzy są aktywni, mają pomysły i chcą się nimi dzielić.

Ocenie podlegają dwie kategorie:

  1. Najciekawszy projekt sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego.
  2. Najaktywniejszy mieszkaniec wsi.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest prawidłowe i terminowe złożenie formularza zgłoszeniowego w biurze Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin.

Ostateczny termin przyjmowania formularzy upływa w dniu 30 maja 2018 r. (decyduje datastempla pocztowego).

Dokumenty konkursowe dostępne są na stronach internetowych: www.funduszesoleckie.eu; www.kss.org.pl

Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów(Joanna Kukulska, tel. 797 901 115, e-mail:j.kukulska@kss.org.pl; Grażyna Sędziak, tel. 797 901 112, e-mail:biuro@wss.konin.pl).

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi w dniu 1 lipca 2018 r. w Licheniu, podczas konferencji „Wiejska Polska”.

Zgłoszone inicjatywy zostaną zaprezentowane na naszym serwisie www.funduszesoleckie.eu.

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas