A A A

Spotkanie refleksyjne

W dniu 21 lutego br. w świetlicy wiejskiej w Wierzycach odbyło się spotkanie refleksyjne, jego uczestnikami byli członkowie LGD, Zarządu, Rady oraz pracownicy biura LGD.

Warsztat dotyczył realizacji LSR oraz działań LGD "Trakt Piastów", służył bieżącej analizie procesu wdrażania strategii, jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Dyrektor biura LGD M. Blok przedstawiła zestawienie dotyczące ogłoszonych przez LGD naborów, aktualizacja i stopień osiągniętych wskaźników, informacje dotyczące funkcjonowania LGD i biura. Wśród uczestników przeprowadzono ankietę oraz pytania dotyczące realizacji LSR.

Spotkanie wypełniło wskazania z Wytycznej 5/3/2017, a wnioski zostaną umieszczone w Sprawozdaniu z realizacji LSR.

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas