A A A

Aktywne Sołectwa LGD 2018

W spotkaniu uczestniczyło 31 osób, w tym przedstawiciel Zarządu LGD Pan Tomasz Zwoliński.

Dyrektor biura LGD Pani Małgorzata Blok przedstawiła działania Aktywnych Sołectw z lat ubiegłych, podczas prezentacji Dobrych Praktyk. Sołtysi: Marcin Bartz - sołectwo Główna, Agnieszka Dudziak - sołectwo Koziegłowy, Małgorzata Glabas-Gruszka - sołectwo Paczkowo, Grzegorz Rossa - sołectwo Przysieka oraz Jolanta Fludra - sołectwo Śródka podzielili się swoimi doświadczeniami oraz zaprezentowali działania jakie miały miejsca podczas wcześniejszych edycji (2015 i 2017). Uczestnicy zapoznali się z Regulaminem oraz instrukcją wypełniania wniosków Konkursu, którą przedstawiła Pani Katarzyna Wielgosz pracownik biura LGD.

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków!

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas