A A A

Ogłoszenie konkursu „Aktywne Sołectwa LGD 2018”.

Wzory dokumentów do pobrania

Ogłoszenie o naborze wniosków

Etap ubiegania się o dotację:

Regulamin konkursu

Wniosek konkursowy

Pełnomocnictwo

Etap oceny i wyboru wniosków do realizacji:

Karta oceny formalnej

Wezwanie do uzupełnienia wniosku

Karta oceny merytorycznej

Etap podpisania umowy na realizację:

Umowa

Etap sprawozdania z realizacji:

Sprawozdanie końcowe

Karta ewidencji czasu pracy wolontariusza

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas